DARBO SU KOMPIUTERIU PRADŽIAMOKSLIS ISBN 9955-418-75-3DARBO SU KOMPIUTERIU PRADŽIAMOKSLIS

Kaklauskienė D.

ISBN 9955-418-75-3

A5 168 psl. 10,00 LT be PVM


Ši mokomoji knyga - tai darbo su Windows programomis Microsoft Word ir Microsoft Excel pradžiamokslis. Joje taip pat trumpai apžvelgiami darbo internete ir su elektroniniu paštu pagrindai.

Leidinyje pradedantysis dirbti su šiomis programomis ras atsakymus į elementarius ir sudėtingesnius klausimus. Pateiktos medžiagos užtenka, kad kompiuterio vartotojas savarankiškai išmoktų atlikti nesudėtingas užduotis.

Knyga parengta tarsi žinynas, kuriame pateikiami klausimai, kaip atlikti vieną ar kitą užduotį, o šalia duodami atsakymai, kuriuose nurodomi užduoties atlikimo žingsniai. Todėl skaitytojui lieka atlikti veiksmus nurodyta tvarka, ir bus gautas norimas rezultatas.

Medžiaga iliustruota piešiniais. Skaitytojas, atlikęs nurodytą veiksmą, ekrane matys analogišką piešinį.

Suprantama, daug dalykų susideda iš mažesnių. Todėl kompiuterio vartotojas, supratęs ir atlikęs pateiktus veiksmus, nesunkiai galės atlikti ir sudėtingesnes užduotis.


TURINYS

I skyrius. Pažintis su kompiuteriu

PROCESORIUS

ATMINTINĖ (ATMINTIES ĮTAISAS)

MAGISTRALĖ

INFORMACIJOS ĮVESTIES ĮRENGINIAI

Klaviatūra

Pelė

Skaitytuvas (skaitymo įrenginys)

INFORMACIJOS IŠVESTIES ĮRENGINIAI

Monitorius

Spausdintuvas

II skyrius. Darbo su kompiuteriu pradžia

PIKTOGRAMA My Computer

ŠIUKŠLIADĖŽĖ (Recycle Bin)

MYGTUKAS Start

UŽDUOČIŲ JUOSTA (Taskbar)

III skyrius. DarbAS su programa Microsoft Word

PAGRINDINĖS PROGRAMOS SĄVOKOS

PROGRAMOS Microsoft Word IŠKVIETIMAS

LANGO VALDYMO MYGTUKAI (lapo viršuje mėlynoje juostoje esantys trys mygtukai)

KAIP IŠKVIESTI ĮRANKIŲ JUOSTAS Standart IR Formating , JEI JŲ NĖRA?

VEIKSMAI SU DOKUMENTAIS

1. Kaip įrašyti dokumentą į diską (diskelį) pirmą kartą?

2. Kaip uždaryti nereikalingą dokumentą (ekrane matomą lapą)?

3. Kaip paimti naują dokumentą (lapą)?

4. Kaip iš disko iškviesti įrašytą dokumentą (bylą)?

5. Kaip byloje dokumentą pataisyti, koreguoti (kai byla jau įrašyta, t.y. antraštėje yra jos pavadinimas)

6. Kaip peržiūrėti dokumento vaizdą?

7. Kaip išspausdinti tekstą, lentelę ar kitą informaciją?

TEKSTO RAŠYMAS

1. Lietuviškas raidynas kompiuteryje

2. Kaip perjungti klaviatūrą iš vieno raidyno į kitą?

3. Kaip parašyti didžiąsias raides?

4. Įrankių juosta Formating

5. Kaip pasirinkti teksto šriftą, rašymo stilių, raidžių dydį?

PARAŠYTO TEKSTO KOREGAVIMAS

1. Kaip panaikinti nereikalingą tekstą, raidę, simbolį?

2. Kaip pažymėti parašytą tekstą?

3. Kaip pakeisti parašyto teksto šriftą, stilių, raidžių dydį?

PASTRAIPOS

1. Kaip pakeisti pastraipos plotį prieš rašant tekstą?

2. Kaip pakeisti parašytos pastraipos plotį?

3. Teksto lygiavimas pastraipoje

4. Kaip pakeisti pastraipos atstumą nuo kairiosios paraštės?

5. Kaip pakeisti atstum ą tarp pastraipos eilučių?

6. Kaip pastraipos pradžioje įterpti žymę ?

VEIKSMAI SU TEKSTU

1. Kaip padauginti tekstą?

2. Kaip perkelti teksto dalį į kitą vietą?

3. Kaip tekstą įrėminti, parašyti spalvotame fone?

4. Kaip padalyti tekstą į skiltis?

5. Kaip išskirti pirmąją raidę?

6. Kaip pabraukti tam tikrą simbolį?

7. Specialių simbolių įterpimas

8. Kaip matyti teksto formatavimo simbolius?

9. Kaip naudoti tabuliatorių?

10. Kaip pakeisti mažąsias raides didžiosiomis ir atvirkščiai?

PUSLAPIO PARAMETRAI

1. Kaip nustatyti puslapio parametrus?

2. Kaip pakeisti lapo orientaciją?

3. Kaip nustatyti visus matavimo parametrus centimetrais?

4. Puslapio numerio įterpimas

ANTRAŠTĖS IR PARAŠTĖS

Antraščių ir paraščių iškvietimas

PIEŠINIAI

1. Standartiniai piešiniai

1.1. Kaip iškviesti standartinį piešinį?

1.2. Kaip padidinti (sumažinti) standartinį piešinį?

1.3. Kaip perkelti piešinį iš vienos vietos į kitą?

1.4. Kaip suderinti tarpusavyje standartinį piešinį ir tekstą?

1.5. Kaip nukirpti piešinio dalį?

1.6. Kaip panaikinti piešinio pažymėjimą?

1.7. Kaip ištrinti standartinį piešinį?

2. Vartotojo piešti piešiniai

2.1. Kaip iškviesti įrankių juostą Drawing?

2.2. Kaip piešti naudojant liniuotės drawing mygtukus?

2.3. Kaip užrašyti tekstą piešinyje?

2.4. Kaip panaikinti rašymo teritorijos foną?

2.5. Kaip panaikinti rašymo teritorijos apribojimą?

2.6. Kaip nupiešti piešinį, naudojant mygtuką autoshapes?

2.7. Kaip perkelti piešinius iš vienos vietos į kitą?

2.8. Kaip sugrupuoti piešinius?

2.9. Kaip pakeisti piešinio padėtį kitų piešinių ir teksto atžvilgiu?

2.10. Kaip panaikinti piešto piešinio pažymėjimą?

2.11. Kaip ištrinti pieštą piešinį?

3 . Programa WordArt 

Kaip parašyti tekstą, naudojant programą WordArt?

LENTELĖS

1. Kaip sudaryti lentelę?

2. Kaip pildyti lentelę?

3. Kaip pakeisti grafos plotį?

4. Kaip pakeisti grafos aukštį?

5. Lentelės papildymas stulpeliais

6. Lentelės papildymas eilutėmis

7. Lentelės stulpelių panaikinimas

8. Lentelės eilučių panaikinimas

9. Kaip sujungti gretimas lentelės grafas?

10. Kaip padalyti lentelės grafą į dalis?

11. Kaip įrėminti (apipavidalinti) lentelę?

12.Kaip pasirinkti (pakeisti) teksto rašymo kryptį lentelės grafoje (grafose)?

13. Kaip įterpti lentelę į tekstą?

14. Kaip ištrinti lentelės turinį?

15. Kaip ištrinti lentelę?

SKAIČIAVIMAI PAGAL FORMULES

1. Kaip pritaikyti formules ?

2. Kaip apskaičiuoti duomenų sumą?

DIAGRAMOS

1. Kaip nubraižyti diagramą?

2. Kaip panaikinti papildomą langą?

3. Kaip panaikinti diagramos įrėminimą?

DIDESNĖS APIMTIES DOKUMENTO RUOŠIMAS

Kaip perkelti bylos turinį į kitą bylą?

IV skyrius. DARBAS SU PROGRAMA Microsoft Excel 

PROGRAMOS Microsoft Excel IŠKVIETIMAS

DARBO SU PROGRAMA Microsoft Excel PABAIGA

PAGRINDINĖS LANGO DALYS

LAPO LAUKELIAI

Laukelio koordinatės

TEKSTO (SKAIČIŲ) RAŠYMAS KNYGOS LAPO LAUKELIUOSE

1. Kaip pakeisti teksto šriftą, raidžių dydį ir rašymo stilių vienu metu?

2. Teksto kopijavimas ir dauginimas

3. Kaip greitai nukopijuoti tą patį tekstą, skaičius, simbolius į gretimus laukelius? 

4. Kaip pakeisti teksto išsidėstymą laukelyje?

5. Ilgas tekstas

VEIKSMAI SU STULPELIAIS IR EILUTĖMIS

1. Kaip padidinti (sumažinti) laukelio plotį, kad tilptų tekstas (skaičius)? 

2. Kaip pakeisti laukelio aukštį?

3. Kaip įterpti stulpelį (stulpelius)?

4. Kaip įterpti eilutę (eilutes)?

5. Kaip pašalinti stulpelį (stulpelius)?

6. Kaip pašalinti eilutę (eilutes)?

7. Kaip išvalyti vieno laukelio ar kelių laukelių turinį ?

SEKOS

Kaip automatiškai sukurti seką?

SKAIČIŲ FORMATAI

Kaip skaičiui suteikti norimą formatą?

LENTELĖS

1. Kaip sudaryti lentelę?

2. Kaip panaikinti lentelės įrėminimą?

3. Kaip nubrėžti tarp lentelės grafų norimos formos liniją?

4. Kaip nuspalvinti lentelės grafas?

5. Kaip sujungti gretimas lentelės grafas?

6. Kaip į lentelę įdėti fragmentą , nepanaikinant lentelėje esančių duomenų?

7. Kaip sukeisti lentelės stulpelius ir eilutes vietomis?

FORMULĖS

REZULTATO APSKAIČIAVIMAS PAGAL FORMULES

1. Kaip apskaičiuoti rezultatą pagal tam tikrą formulę?

2. Pagrindinės aritmetinių veiksmų formulės

2.1. Sumos apskaičiavimas

2.2. Aritmetinio vidurkio apskaičiavimas

2.3. Maksimalios reikšmės nustatymas

2.4. Minimalios reikšmės nustatymas

2.5. Duomenų skaičiaus nustatymas

2.6. Skaičių dauginimas (dalijimas, sudėjimas, atėmimas)iš to paties daugiklio

3. Kaip apskaičiuoti reikšmes gretimuose stulpeliuose pagal tą pačią formulę?

VEIKSMAI SU KNYGOS LAPAIS

1. Kaip įterpti naują knygos puslapį?

2. Kaip pakeisti knygos lapo pavadinimą?

3. Kaip perkelti knygos lapą į kitą vietą?

4. Kaip pašalinti nereikalingą knygos lapą?

DINAMINIAI RYŠIAI

1. Kaip susieti skirtingų laukelių duomenis?

2. Kaip susieti skirtingų laukelių duomenis, kai laukeliai yra skirtinguose puslapiuose?

3. Kaip susieti skirtingų laukelių duomenis, atliekant veiksmus su pradinėmis reikšmėmis?

DIAGRAMOS (GRAFIKAI)

Kaip nubraižyti diagramą (grafiką)?

VEIKSMAI SU DUOMENIMIS

1. Kaip surūšiuoti duomenis didėjimo (mažėjimo) tvarka?

2. Kaip filtruoti duomenis?

Kaip filtruoti duomenis, naudojant automatinį filtravimo būdą?

3. Kaip sugrupuoti duomenis?

4. Kaip panaikinti duomenų sugrupvimą?

5. Duomenų paieška

6. Duomenų apsauga

V skyrius. VEIKSMAI SU BYLOMIS (FAILAIS)

1. Kaip pasirinkti reikalingą bylą?

2. Kaip pasirinkti keletą bylų?

3. Kaip nukopijuoti bylas ar aplankus į kitus aplankus?

4. Kaip perkelti aplanke bylą į kitą vietą?

5. Kaip pakeisti bylos pavadinimą (vardą)?

6. Kaip sukurti naują aplanką?

7. Kaip pašalinti bylą ar aplanką?

8. Šiukšliadėžė (Recycle Bin)

9. Kaip pažiūrėti, kas yra šiukšliadėžėje?

10. Kaip grąžinti išmestą failą (dokumentą)?

11. Kaip išvalyti šiukšliadėžės turinį?

12. Kaip sugrąžinti pašalintą failą (aplanką)?

13.Darbo su Windows pabaiga

VI skyrius . INTERNETAS

INTERNETO NARŠYKLĖS

NARŠYKLĖ Internet Explorer

1. Kaip iškviesti naršyklę Internet Explorer?

2. Kaip atidaryti reikalingą tinklalapį?

NARŠYKLĖ Netscape Navigator

Kaip iškviesti naršyklę Netscape Navigator?

INFORMACIJOS PAIEŠKA

Kaip naudotis paieškos sistema Altavista?

VEIKSMAI SU ATSIŲSTAIS DOKUMENTAIS

1. Kaip išspausdinti tinklalapyje esančią informaciją?

2. Kaip įrašyti informaciją į diską (diskelį)?

3. Kaip įsirašyti atskirus tinklalapio komponentus?

VII skyrius. ELEKTRONINIS PAŠTAS

DARBAS SU Internet Mail PROGRAMA

Kaip iškviesti programą Internet Mail?

DARBAS SU PROGRAMA Outlook Express 2000

1. Kaip iškviesti programą Outlook Express?

2. Kaip gauti ar išsiųsti laiškus?

3. Kaip parengti ir išsiųsti naują laišką?

4. Kaip išsiųsti laišką su priedais?

5. Kaip siuntėjo adresą įrašyti į adresų dėžutę?

6. Kaip parengti ir išsiųsti atsakymą?

7. Kaip persiųsti laišką kitam adresatui?

8. Kaip pašalinti laišką iš laiškų dėžutės?

SVARBIAUSIEJI VALDYMO MYGTUKAI

TRUMPAS ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBŲ KOMPIUTERIJOS TERMINŲ ŽODYNĖLIS