KURSINIS DARBAS. Metodikos rekomendacijos filologams ISBN 9955-418-66-4KURSINIS DARBAS.

Metodikos rekomendacijos filologams

Ramonaitė V.

ISBN 9955-418-66-4

A5 44 psl. 4,00 LT be PVM


 

Šiame leidinėlyje aptariami bendrieji kursinio darbo turinio, stiliaus, apipavidalinimo, taip pat rašymo proceso klausimai. Iš esmės "Metodikos rekomendacijose" laikomasi tradicinių, "akademinių" mokslinio darbo principų. Šio mokslinio darbo tipo nesiekiama unifikuoti, tik atsižvelgiama į jo pastovumą, dominavimą akademiniuose mokslo darbuose, studentų tyrinėjimuose, pedagoginėje praktikoje, moksleivių rašiniuose. Šiuo metu filologai rašo vienokius ar kitokius privalomus mokslinius darbus. Studijų plane numatytas pirmasis mokslinis darbas - kursinis - rašomas trečiame kurse. "Klasikinės" metodikos įpročiai galėtų būti mokslinės veiklos - tyrinėjimo ir rašymo - išeities pozicija. Kūrybingi studentai gali rinktis ir puoselėti savą mokslinio mąstymo ir mokslinio kursinio darbo tipą, analizės savitumą, stilių.

Leidinys nėra visiškai autentiškas. Daug taisyklių ir metodinių nuorodų paimta iš ankstesnių leidinių. Nauja yra tai, kad jame nesiekiama griežtos formos dalykų standartizacijos, paliekama laisvė pasirinkti vieną ar kitą spaudoje besigailintį apipavidalinimų variantą, kurį studentas turėtų nuosekliai taikyti visame kursiniame darbe.

Šios "Metodikos rekomendacijos" parengtos studentams lituanistams. Jos galėtų būti tinkamos ir kitų filologinių specialybių studentams. Be įvairių nurodymų, yra nemažai priedų, kurie padės studentams atkreipti dėmesį į medžiagos dėstymo ir planavimo dalykus, tinkamas darbo apipavidalinimo formas ir kt.

TURINYS:

STUDENTŲ MOKSLINIAI DARBAI

KURSINIS DARBAS

Rašymo tikslai

Darbo apimtis

Tematika

Reikalavimai kursiniam darbui

Kursinių darbų tematikos pateikimas, temos pasirinkimas

Pasirengimas rašyti

RAŠYMAS

Medžiagos rinkimas

Planavimas

[VADAS

PAGRINDINĖ DALIS

Teksto savybės, dažnesni trūkumai

Citavimas

BAIGIAMOJI DARBO DALIS

KAI KURIE ŽENKLAI MOKSLINIAME DARBE

Citatų žymėjimas ir skyrimas

Kiti išnašų ženklai

Aprašo (išnašos) kartojimas, trumpinimas

Išnašų skyrimas nuo pagrindinio teksto

Teksto korektūros ženklai

SUTRUMPINIMAI

Asmenvardžių (antroponimų) trumpinimas

Raidiniai pavadinimų sutrumpinimai

Grafiniai žodžių sutrumpinimai

Mėnesių pavadinimų sutrumpinimai

Dažnesnės trumpinimo klaidos

LITERATŪROS SĄRAŠAS

PRIEDŲ CHARAKTERISTIKA

DARBO SUTVARKYMAS

VADOVO DARBAS

KURSINIO DARBO GYNIMAS

KURSINIO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI

KAI KURIE ETIKOS KLAUSIMAI

LITERATŪRA STUDENTAMS